Aktualności
13 / 02 / 2018

Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,81 kWp

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkurencyjnego na wyłonienie wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w firmie Richd Anders Polska Sp. z o.o., informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostało dostarczonych do Zamawiającego 9

więcej
31 / 01 / 2018

Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,81 kWp

Z racji na nadal małą ilość złożonych ofert a tym samym ograniczone rozeznanie rynku zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano korekty załącznika nr 2 w zakresie minimalnej ilości instalacji jaką potencjalny oferent musiał dotychczas

więcej
24 / 01 / 2018

Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,81 kWp

Informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert na wyłonienie wykonawcy instalacji fotowoltaicznej o kolejne 7 dni, tj. do dnia 31.01.2018 r.

więcej
19 / 01 / 2018

Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,81 kWp

Informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert na wyłonienie wykonawcy instalacji fotowoltaicznej o kolejne 5 dni, tj. do dnia 24.01.2018 r.

więcej
05 / 01 / 2018

Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,81 kWp

Z uwagi na małą ilość ofert, które do dnia 5 stycznia 2018 r. do godz. 13.30 wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące instalacji fotowoltaicznej w firmie Richd Anders Polska Sp. z o.o., termin złożenia

więcej
22 / 12 / 2017

Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,81 kWp

Szanowni Państwo termin składania ofert został wydłużony do 5 stycznia 2018 r. do godz. 15.00. W związku z powyższym wyniki zostaną opublikowane w dniu 8 stycznia 2018 r. Wynika to z kwestii technicznych związanych z

więcej

adres siedziby i zakładu produkcyjnego:

richd. anders polska spółka z o.o.
ul. Kolejowa 13,
37-220 Kańczuga