Aktualności
19 / 01 / 2018

Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,81 kWp

Informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert na wyłonienie wykonawcy instalacji fotowoltaicznej o kolejne 5 dni, tj. do dnia 24.01.2018 r.

adres siedziby i zakładu produkcyjnego:

richd. anders polska spółka z o.o.
ul. Kolejowa 13,
37-220 Kańczuga