Aktualności
13 / 02 / 2018

Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,81 kWp

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkurencyjnego na wyłonienie wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w firmie Richd Anders Polska Sp. z o.o., informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostało dostarczonych do Zamawiającego 9 ofert. W oparciu o kryteria przedłożone w zapytaniu ofertowym wygrała i tym samym została wykonawcą przedmiotowego zamówienia firma Foton Technik Sp. z o.o., która przedłożyła ofertę cenową na kwotę 796 000,00 zł netto, następnie uzyskała 93,30 punków. Z przedmiotowego postępowania został sporządzony protokół wyboru oferenta, w którym podsumowano ilość punktów zdobytych przez każdego z oferentów. W razie jakichkolwiek pytań informację o ilości zdobytych przez każdego z oferentów punktów przekażemy za pośrednictwem e-maila lub w telefonicznie.

adres siedziby i zakładu produkcyjnego:

richd. anders polska spółka z o.o.
ul. Kolejowa 13,
37-220 Kańczuga