Aktualności
31 / 01 / 2018

Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,81 kWp

Z racji na nadal małą ilość złożonych ofert a tym samym ograniczone rozeznanie rynku zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano korekty załącznika nr 2 w zakresie minimalnej ilości instalacji jaką potencjalny oferent musiał dotychczas wykonać. Tym samym umożliwi to złożenie ofert większej ilości potencjalnych Wykonawców. Niniejszym udostępniamy zmieniony dokument, a tym samym wydłużamy termin składania ofert do dnia 2 lutego 2018 r., tak by każdy z potencjalnych oferentów mógł zapoznać się z przedmiotowym załącznikiem i miał możliwość złożenia oferty.

adres siedziby i zakładu produkcyjnego:

richd. anders polska spółka z o.o.
ul. Kolejowa 13,
37-220 Kańczuga