Aktualności
05 / 01 / 2018

Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,81 kWp

Z uwagi na małą ilość ofert, które do dnia 5 stycznia 2018 r. do godz. 13.30 wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące instalacji fotowoltaicznej w firmie Richd Anders Polska Sp. z o.o., termin złożenia ofert wydłużamy o kolejne 14 dni, do dnia 19 stycznia 2018 r. włącznie do godz. 15.00.

adres siedziby i zakładu produkcyjnego:

richd. anders polska spółka z o.o.
ul. Kolejowa 13,
37-220 Kańczuga