Aktualności
21 / 12 / 2017

Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,81 kWp

W nawiązaniu do rozpoczynającej się procedury wyboru oferenta na wykonanie instalacji fotowoltaicznej zachęcamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe. Szczegóły oferty oraz niezbędne załączniki

więcej

adres siedziby i zakładu produkcyjnego:

richd. anders polska spółka z o.o.
ul. Kolejowa 13,
37-220 Kańczuga